آموزش مدل کردن اثر اندرکنش خاک و سازه در opensees به روش فنر و میراگر

آموزش مدل کردن اثر اندرکنش خاک و سازه در opensees به روش فنر و میراگر

آموزش مدل کردن اثر اندرکنش خاک و سازه در opensees به روش فنر و میراگر

آموزش مدل کردن اثر اندرکنش خاک و سازه در opensees به روش فنر و میراگر برای سازه سه طبقه فلزی 

 

*این محصول بصورت زیپ شده شامل دو فیلم آموزشی و یک فایل اکسل و یک فایل SOURCE  اپنسیس  می باشد *

 

 فیلم 1) آموزش  نحوه پیدا کردن سختی و میرایی K , C   (17 دقیقه)

 فیلم 2) آموزش نحوه مدل کردن سختی و میرایی در فایل OPENSEES  و دستورات مربوط به آن  (15 دقیقه)

فایل اکسل ) مربوط به پیدا کردن اعداد مربوط به سختی K و میرایی C در 4 نوع خاک 1و2و3و4

فایل SOURCE  OPENSEES)  فایل SOURCE   در اپنسیس مربوط به اندرکنش خاک و سازه به روش فنر و میراگر برای 3 طبقه فلزی

* شما با آموزش تصویری فیلم 1 و 2 و با جایگزینی کردن مدل پلان خود در فایل source که در اختیارتان قرار خواهد گرفت براحتی می توانید اثر اندرکنش خاک و سازه را به روش فنر و میراگر در 4 نوع خاک  مدل و تحلیل نمایید*

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------